DOICARDNHANH xin kính chào Quý khách
Working..

Nạp thẻ chậm

Mua Thẻ Chậm

Nạp thẻ tự động

CHÚ Ý : Khung giờ làm việc từ 8h đến 23h  ( áp dụng cho nạp thẻ chậm )

Lưu ý 1: Nạp sai mệnh giá sẽ bị thu thẻ và không cộng tiền ( áp dụng cho nạp thẻ chậm )

Lưu ý 2: Mua Thẻ Chậm, Thẻ Sẽ Được Gửi Vào Email Đăng Ký Của Bạn !

- Bạn phải đợi chúng tôi duyệt thẻ mới nhận được tiền. ( áp dụng cho nạp thẻ chậm )
- Thời gian duyệt thẻ từ 3-5 phút !

- Xem Chiết Khấu Nạp Thẻ Ở Đây

 

đổi thẻ cào thành tiền đổi thẻ cào thành tiền

CHÚ Ý : Khung giờ làm việc từ 8h đến 23h  ( áp dụng cho nạp thẻ chậm )

Lưu ý 1: Nạp sai mệnh giá sẽ bị thu thẻ và không cộng tiền ( áp dụng cho nạp thẻ chậm )

Lưu ý 2: Mua Thẻ Chậm, Thẻ Sẽ Được Gửi Vào Email Đăng Ký Của Bạn !

- Bạn phải đợi chúng tôi duyệt thẻ mới nhận được tiền. ( áp dụng cho nạp thẻ chậm )
- Thời gian duyệt thẻ từ 3-5 phút !

- Xem Chiết Khấu Nạp Thẻ Ở Đây